top of page
PR & Medierelationer
 • Budskapsplattform & budskapsworkshops

 • Medieträning & kriskommunikation

 • PR-planering

 • Internationell PR

 • Mediekommunikation; pressmeddelanden och mediekontakter

 • Debattartiklar

 • Kunskaps-PR

 • Content PR

 • Person-PR

 • PR-aktiviteter; pressträffar och events

 • Sociala kanaler

bottom of page