top of page
Interimuppdrag

Med min erfarenhet som marknads- och kommunikationschef på ett flertal företag så har jag i perioder gått in som interimresurs hos flera företag då de är i behov av en utökad kompetens inom PR, kommunikation och marknadsföring.

 

De vanligaste skälen till att jag kommer in som en stödjande resurs kan vara vid ökad arbetsbelastning, i gapet mellan att hitta rätt kompetens för en roll, vid föräldraledighet eller bara för att få in lite nytänkande eller ett bollplank/en mentor under en period.

Kontakta mig för en interimtjänst redan i dag på jenny@gibsonpr.se 

bottom of page