top of page
IR & Corporate communication

Genom åren har flertalet av mina kunder växt sig så pass stora och starka att det blivit dags för att ta steget in på börsen. När så är dags är det viktigt att förbereda hela bolaget för att kommunicera på ett börsfähigt vis i alla kommunikationskanaler. Tillsammans sätter vi upp en kommunikationsplan för hur denna process ska ske - innan börsnotering, under börsnotering och givetvis när bolaget är ett börsbolag.

GIBSON PR hjälper ert företag genom hela kommunikationsprocessen i samband med:

  • Börsnoteringar (IPO)

  • Finansiell kommunikation

  • Delårsrapporter och årsredovisningar

  • Mediehantering

  • Investerarrelationer

bottom of page